چالش تصویری

چالش تصویری: چالش های تصویری جز بازی های فکری خوب و پر فایده محسوب می شود؛ حل کردن انواع چالش های تصویری باعث سرگرمی و در عین حال به چالش کشیدن ذهن و قوه بینایی می شود.

ما روزانه به مهارت‌های تفکر انتقادی (Critical Thinking) خود وابسته هستیم. این مهارت ها به ما کمک می کنند تا حقایق را تجزیه و تحلیل کنیم و بر اساس قضاوت هایمان تصمیم بگیریم که می تواند بر کیفیت زندگی ما تأثیر بگذارد.

معمای تصویری معمولا در بین سایر معما‌ها طرفداران بیشتری دارد. معما‌ها انواع مختلفی دارند، اما همگی این امکان را به ما می‌دهند که ذهن خود را تربیت کنیم و مهارت تفکر منطقی را در خود ارتقا دهیم، چه معمای ریاضی باشد، چه یک مارپیچ و چه معمای سؤالی و جوابی.

اما معما‌های تصویری‌ای هم هست که برای حل آن‌ها باید مهارت‌های بصری خود را به کار بگیرید تا ذهن تان به جنب و جوش درآید.

شما در مجله اهل فان هر روز می توانید از این معماهای تصویری ببینید و ذهن خود را به چالش بکشید.

 

دکمه بازگشت به بالا